§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest administracja strony www.fishingmadness.pl
2. Fundatorem nagród jest firma: Fishing Madness
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/groups/spinningmojehobby/

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne ,pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Facebooku,
c) przestrzegające regulaminu Facebooka, który znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
3. Czas trwania konkursu: 29.01 - 5.02.2021 r.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:
bluza zawodnicza oraz koszulka tshirt wg rozmiarów podanych na https://fishingmadness.pl/tabela-rozmiarow.html
2. Koszt wysyłki nagród konkursowych ponosi Organizator konkursu.

§ 4. Wybór zwycięzcy:

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 6.02.2021 o czym zostaną poinformowani w osobnym poście na grupie Spinning moje hobby.
2. Wyboru zwycięzcy dokonuje komisja konkursu w składzie: Edyta Stepanow, Krzysztof Stepanow kierując się treścią komentarzy uczestników pod postem konkursowym. Decyzja Komisji jest nieodwołalna i nie podlega zmianie.
3. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród osób, które spełniły wszystkie warunki konkursu opisane w poście konkursowym.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania (bez podania przyczyny) komentarzy uznanych za niestosowne, nieetyczne lub niezwiązane z tematyką konkursu.
5. Zwycięzca po ogłoszeniu wyników będzie proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania wysyłki nagród (imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego oraz maila).
Dane te będą użyte w kontakcie z firmą doręczającą jedynie w celu wysyłki nagród i nie będą wykorzystywane, ani przetwarzane w żadnych innych celach.
6. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację jego nazwy profilu oraz jego odpowiedzi na zadanie konkursowe w celu ogłoszenia wyniku konkursu.

Udział w konkursie oznacza akceptację warunków powyższego regulaminu.